เครื่องพ่นละอองฝอย ULV AIROSTAR

เครื่องพ่นระอองฝอย ULV AIROSTAR ระบบ  Battery
ใช้สำหรับพ่นฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อต่างๆ ที่นำไปสู่โรคมือปากเท้า หรือใช้พ่นฆ่าแมลงซึ่งเป็นพาหะนำโรคต่างๆ ใน เมืองไทย เช่น ยุง ยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก แมลงบิน แมลงคืบคลานในตามสถานที่ต่างๆ เช่น อาคารบ้านเรือน โกดัง สถานที่ต่างๆโรงงานโรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน สถานศึกษา สถานพยาบาล ศูนย์สาธารณสุข ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฟาร์มปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยงต่างๆ  บนเครื่องบิน ภายในสนามบินต่างๆ  รถยนต์  รถทัวร์ สถานีขนส่งต่างๆ สถานีรถไฟฟ้า สถานีรวมผู้คนต่างๆ ห้องพักต่างๆ และสถานที่สำคัญอื่นๆ เป็นต้น

Description

คุณสมบัติพิเศษของเครื่องพ่นละอองฝอย ULV AIROSTAR

 • เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ULV สำหรับพ่นฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัส หรือใช้พ่นฆ่าแมลงซึ่งเป็นพาหะนำโรค เช่น ยุง แมลงบิน และแมลงคืบคลานในสถานที่ต่างๆ
 • สามารถใช้ฆ่าเชื้อไวรัส และควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดนก (H1N1) การฆ่าเชื้อและป้องกันการระบาดของโรคหลังจากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 • เครื่องพ่อละอองฝอย เป้นเครื่องสเปรย์ฉีดพ่นระบบไฟฟ้า ULV (Ultra Low Volume) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • เหมาะสำหรับการใช้งานด้านการฆ่าเชื้อโรค กำจัดแมลง การเกษตร และฟาร์มต่างๆ ในอาคาร บ้านเรือน สถานที่ประกอบอาหาร และคอกสัตว์
 • ใช้สำหรับฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เหมาะกับสถานที่ต่างๆ เช่น โรงแรม โรงงาน โกดัง โรงเรียน โรงพยาบาล ที่พักอาศัย ร้านอาหาร รถยนต์ และฟาร์มต่างๆ
 • ใช้สำหรับฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลง เช่น มด ยุง แมลงวัน ปลวก แมลงสาบ ไรฝุ่น เป็นต้น
 • เหมาะที่จะนำไปใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก เช่น บ้านเรือน สวนอาหาร โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล ห้องสัมมนา
 • สามารถใช้น้ำยาได้หลากหลายชนิด เช่น กลุ่มยากำจัดแมลงบิน แมลงคลาน ยุง มด มอด ปลวก แมลงวัน แมลงสาบ กลุ่มยากำจัดแบคทีเรีย เชื้อรา กลุ่มยากำจัดโรคระบาด
 • สามารถใช้ได้กับกลุ่มการเกษตร เช่น กำจัดแมลง พ่นปุ๋ยชนิดน้ำ กลุ่มยาปศุสัตว์
 • สามารถใช้ได้กับกลุ่มยาฆ่าเชื้อโรคในโรงพยาบาล เช่น ยาฆ่าเชื้อ ไข้หวัด 2009
 • เหมาะที่จะนำไปใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก เช่น บ้านเรือน สวนอาหาร โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล ห้องสัมมนา
 • ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ ไม่มีสายไฟ

 

MODEL ULV AIROSTAR
งวงช้าง ยาว 50 เซนติเมตร
แบตเตอรี่ 24VDC 11.6Ah
มอเตอร์ มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
ระบบการพ่น อัตโนมัติ
ถังบรรจุน้ำยาเคมี 2.5 ลิตร
อัตราการไหล 2.5, 4.5, 7 / ชั่วโมง
ขนาดละอองน้ำยา <30 ไมครอน
ระยะการพ่น 6 เมตร
ระยะเวลาการพ่น 1 ชั่วโมง
สายสะพายกว้าง 50 มิลลิเมตร
น้ำหนักตัวเครื่อง 3.7 กิโลกรัม
ขนาดตัวเครื่อง 39 x 17 x 35 เซนติเมตร