ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค CHEMGENE สามารถฆ่าเชื้อโรค, เชื้อแบคทีเรีย, เชื้อไวรัส, เชื้อรา, H1N1, ไวรัส RSV, ฝีดาษลิง และ ฆ่าเชื้อโควิด-19, SARS-CoV-2, Omicron, โอมิครอน ตายภายใน 1 นาที 99.85% ปกป้องยาวนานถึง 14 วัน

Logo chemgene hld4h

เอกสารใบรับรอง น้ำยาฆ่าเชื้อโรค CHEMGENE HLD4H

ผ่านการทดสอบและรับรองโดยมหาลัยมหิดล

น้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 SARS-CoV-2 ฆ่าเชื้อได้ 99.85% ภายใน 1 นาที

น้ำยาฆ่าเชื้อ PORCINE CORONAVIRUS (PEDV) ฆ่าเชื้อได้ 99.94% ภายใน 1 นาที

น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาในคนสายพันธ์ุ 229E ครอบคุม 14 วัน ฆ่าเชื้อได้ 93.69% ภายใน 1 นาที

น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ไข้หวัดใหญ่ H1N1 ฆ่าเชื้อได้ 99.9% ภายใน 1 นาที

ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ผ่านการทดสอบโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธาณสุข

ได้รับมาตรฐานสากล ISO STANDARD CERTIFICATE

น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสฝีดาษลิงได้ ฆ่าเชื้อได้ 99.99% ภายใน 30 วินาที

MSDS CHEMGENE HLD4H CONCENTRATE

Chemgene HLD4H Microbiological Test Summary

CHEMGENE HLD4L EXPANDED TEST SUMMARY with CONTACT and EN Log Requirements

CHEMGENE HLD4H EXPANDED TEST SUMMARY with CONTACT and EN Log Requirements

EN14476 vaccinia screen report

TB069 Efficacy of HLD4 against Coronavirus Issue

EN1276 1 in 200

EN14476 Vaccinia 5 mins

TR-568 EN4476 Vaccinia 30 seconds

ผลทดสอบฆ่าเชื้อโควิด19 ผ่านการทดสอบโดย CHEMILA

BIODEGRADABILITY