ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค CHEMGENE สามารถฆ่าเชื้อโรค, เชื้อแบคทีเรีย, เชื้อไวรัส, เชื้อรา, H1N1, ไวรัส RSV, ฝีดาษลิง และ ฆ่าเชื้อโควิด-19, SARS-CoV-2, Omicron, โอมิครอน ตายภายใน 1 นาที 99.85% ปกป้องยาวนานถึง 14 วัน

Logo chemgene hld4h

[vc_row css=”.vc_custom_1646315198459{margin-top: 20px !important;margin-right: 20px !important;margin-left: 20px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

เห็นชอบลดวัน กักตัวโควิด19 เหลือ5+5วัน

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1650009796080{margin-top: 5px !important;}”]คกก.โรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบ 4 เรื่องสำคัญ พร้อมรับทราบลดวันกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเหลือ 5+5วัน ตามที่คกก.วิชาการเห็นชอบ ชงศปก.ศบค.ต่อ คาดเริ่มหลังสงกรานต์ 2565

เมื่อวันที่ 11 เม.ย.2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข(สธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบอนุบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ใน 4 ประเด็นสำคัญ คือ[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1650010129696{margin-top: 5px !important;}”]1.ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ พ.ศ. … และร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย พ.ศ. …

2.ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. … และร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการควบคุมโรคระบาด พ.ศ. … โดยให้เจ้าหน้าที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่กำหนดในระเบียบนี้

3.ร่างประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พ.ศ. …. จากนี้ไปเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานของรัฐที่ได้ไปตรวจตราตามสถานที่ต่างๆแล้วหากพบอันตราย สิ่งที่ไม่ถูกต้องตามมาตรการ ในหลายกรณีก็จะมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้พี่น้องประชาชนรับทราบ เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่สุ่มเสี่ยง ก็จะต้องมีการคุ้มครองการปฏิบัติงาน ไม่ให้ถูกฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ที่ไม่ทำตามกฎระเบียบ

4.ให้ขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ หรือโรคระบาด พ.ศ. 2562-2564 ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

ทั้ง 4 เรื่องคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้เห็นชอบและรมว.สธ.จะลงนามต่อไปตามกฎหมาย[/vc_column_text][vc_single_image image=”7623″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text css=”.vc_custom_1650010151543{margin-top: 5px !important;}”]นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบประเด็นสำคัญ 3 เรื่อง คือ

1.คณะกรรมการด้านวิชาการตามพรบ.โรคติดต่อ มีมติเห็นชอบให้ลดวันกักตัวสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากกักตัว 7 วัน และสังเกตอาการ 3 วัน เหลือ กักตัว 5 วัน และสังเกตอาการ 5 วัน โดยจะมีการเสนอศปก.ศบค.พิจารณาต่อไป

2.ในปี 2565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะสามารถจัดหาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ในเด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 – 2564 ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเนื่องจากกรณีวัคซีนขาดชั่วคราวได้จำนวนประมาณ 8 แสนโดส

3.คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มีมติเกี่ยวกับการให้วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV) ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และขยายการให้บริการวัคซีน IPV เป็น 2 เข็มในเด็กอายุ 2 และ 4 เดือน และวัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV) จำนวน 3 ครั้ง ที่อายุ 6 เดือน 1.5 ปี และ 4 ปี

ผู้สื่อข่าวถามถึงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โควิด19ช่วงสงกรานต์ 2565
นายอนุทิน กล่าวว่า มีการเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลา คือ สธ.ได้มีคำสั่งของปลัดสธ.ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(นพ.สสจ.) ผอ.รพ.ทุกท่าน เจ้าหน้าที่รพ.สต.และกรมควบคุมโรค ผู้ตรวจเขตสุขภาพอยู่ในที่ตั้งในช่วงสงกรานต์เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ได้มีการประสานผู้ตรวจเขตสุขภาพทั้ง 12 เขตและหน่วยงานสาธารณสุขในกทม.ส่วนใหญ่สังกัดกรมการแพทย์ เตรียมพร้อมส่งต่อ รับมอบการสนับสนุนเวชภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนทุกด้านไม่เฉพาะโควิด รวมถึง อุบัติเหตุทางถนน และอื่นๆ[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1650010170159{margin-top: 5px !important;}”]” ขอความร่วมมือกลับบ้าน รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ขอให้พาไปฉีดวัคซีน แม้จะติดเชิ้อ แต่สถิติแสดงให้เห็นว่าจะไม่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิต เพราะยังมีผู้สูงอายุอีก 1 ล้านกว่าคนที่ยังไม่รับวัคซีนเลย และหากลูกหลานครบกำหนดฉีดวัคซีน ไม่ว่าเข็มไหนขอให้ไปรับวัคซีนซึ่งมีพร้อมให้บริการประชาชนทุกคน จะได้มีความปลอดภัย”นายอนุทินกล่าว
ถามว่ามีการคาดการณ์หลังสงกรานต์ตัวเลขผู้ติดเชื้ออาจถึงวันละ 1 แสนราย นายอนุทิน กล่าวว่า ขออย่างเดียวขอให้ ไม่มีอาการหนัก ไม่เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเป็นเท่าไหร่ ถ้าอาการไม่หนักและไม่เสียชีวิต สามารถรับสถานกาณ์ได้ มีการเตรียมเรื่องยาและสถานพยาบาล
ถามอีกว่า ต้องรอข้อมูลหลังสงกรานต์ก่อนหรือไม่จึงจะประเมินโรคประจำถิ่น นายอนุทิน กล่าวว่า เดินไปสู่โรคประจำถิ่นทุกวันๆอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ได้ประกาศให้ออกมาอย่างเป็นทางการ พยายามสร้างความเข้าใจ ค้นเคย ให้มีความตรหนกส่งที่ควรตระหนก และไม่ตระหนกสิ่งที่ไม่ควรตระหนก ข้อมูลต่างๆขอให้รับฟังจากการแถลงของสธ. ซึ่งในช่วงสงกรานต์ขอให้อธิบดีกรมควบคุมโรคและอธิบดีกรมการแพทย์ แถลงข่าวเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีเหตุการณ์อะไรควรระมัดระวัง

นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า กำลังจะเข้าสู่วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ขอย้ำความสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือยังไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้น และขอความร่วมมือประชาชนใช้มาตรการ 2U เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่และรับเชื้อโควิด 19 คือ Universal Prevention สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง เมื่อใกล้ชิดผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง รวมทั้งงดรับประทานอาหารร่วมกัน รวมถึงการดูแลตนเองให้ปลอดความเสี่ยงติดเชื้อ (Self clean-up) ก่อนกลับไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ และ Universal Vaccination ทุกกลุ่มอายุเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้น โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้ให้โรงพยาบาลและรพ.สต.ในพื้นที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับผู้สูงอายุและลูกหลานที่เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อและเสียชีวิต

สำหรับ สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อในทุกจังหวัดแต่ส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการมากในกลุ่มสีเหลืองและสีแดงต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล มีอัตราครองเตียงประมาณ 30% ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมพร้อมยาต้านไวรัสที่จะใช้รักษาผู้ป่วยโควิด 19 ทั้งยาฟาวิพิราเวียร์ ยาโมลนูพิราเวียร์ และยาแพกซ์โลวิด รวมถึงจัดหาเวชภัณฑ์ซึ่งเป็นสารภูมิคุ้มกันชนิดออกฤทธิ์ยาว หรือ Long acting antibodies สำหรับฉีดในผู้ที่มีความเสี่ยงและมีภูมิคุ้มกันต่ำ เพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อจนมีอาการหนักด้วย ส่วนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ภาพรวมไปแล้วกว่า 130 ล้านโดส ครอบคลุมเข็มแรกกว่า 80 % เข็มที่สอง 73 % และเข็มที่สาม 35 % แต่ยังมีผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วยติดเตียงจำนวนหนึ่งที่เดินทางไม่สะดวกทำให้ยังไม่ได้รับวัคซีน ช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาจึงมีการรณรงค์ “Save 608 by booster dose” เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ โดยให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับอสม.ออกสำรวจ และให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกถึงบ้านโดยเร็ว เพื่อป้องกันการเสียชีวิต

ด้านนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้ลดวันกักตัวในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 5+5 คือกักตัว 5 วันและสังเกตอาการอีก 5 วัน ขั้นตอนจากนี้ ต้องแจ้งให้ที่ประชุม ศปก.ศบค.รับทราบเพื่อดำเนินการต่อไป โดยจะเริ่มใช้หลังสงกรานต์นี้[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1646315213457{margin-top: 5px !important;margin-right: 20px !important;margin-left: 20px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

ที่มา : www.bangkokbiznews.com

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1646315221410{margin-right: 20px !important;margin-left: 20px !important;}”][vc_column][vc_column_text]เกาะติดข่าวที่นี่
Website : www.healthycenter.co.th
Facebook : HealthyCenterThailandenrichfogger
Line : @Healthy Center
Youtube official : Healthy Center Thailand
Tiktok : @enrichfog[/vc_column_text][vc_wp_tagcloud taxonomy=”post_tag”][/vc_column][/vc_row]