ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค CHEMGENE สามารถฆ่าเชื้อโรค, เชื้อแบคทีเรีย, เชื้อไวรัส, เชื้อรา, H1N1, ไวรัส RSV, ฝีดาษลิง และ ฆ่าเชื้อโควิด-19, SARS-CoV-2, Omicron, โอมิครอน ตายภายใน 1 นาที 99.85% ปกป้องยาวนานถึง 14 วัน

Logo chemgene hld4h

ผลงานของเรา บริการพ่นฆ่าเชื้อ บริการฉีดฆ่าเชื้อ

จำหน่าย น้ำยาฆ่าเชื้อโรค น้ำยาฆ่าเชื้อชนิดสเปรย์ เครื่องพ่นละอองฝอย

ผลงานการ บริการพ่นฆ่าเชื้อ บริการฉีดฆ่าเชื้อ ให้กับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดเชียงราย, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดเชียงใหม่, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดน่าน, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดพะเยา, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดแพร่, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดแม่ฮ่องสอน, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดลำปาง, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดลำพูน, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดอุตรดิตถ์

บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดปราจีนบุรี, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดสระแก้ว, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดฉะเชิงเทรา, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดชลบุรี, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดระยอง, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดจันทบุรี, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดตราด

บริการพ่นฆ่าเชื้อกรุงเทพมหานคร, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดกำแพงเพชร, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดชัยนาท, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดนครนายก, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดนครปฐม, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดนครสวรรค์, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดนนทบุรี, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดปทุมธานี, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดพิจิตร, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดพิษณุโลก, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดเพชรบูรณ์, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดลพบุรี, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดสมุทรปราการ, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดสมุทรสงคราม, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดสมุทรสาคร, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดสิงห์บุรี, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดสุโขทัย, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดสุพรรณบุรี, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดสระบุรี, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดอ่างทอง, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดอุทัยธานี

บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดกาญจนบุรี, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดตาก, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดเพชรบุรี, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดราชบุรี

บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดชุมพร, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดสุราษฎร์ธานี, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดนครศรีธรรมราช, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดสงขลา,
บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดพัทลุง, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดปัตตานี, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดยะลา, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดนราธิวาส, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดระนอง, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดพังงา, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดภูเก็ต, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดกระบี่, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดตรัง, บริการพ่นฆ่าเชื้อจังหวัดสตูล